Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/23 BURMISTRZA POLANOWA z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów w roku szkolnym 2022/2023 2023-06-23 09:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/23 BURMISTRZA POLANOWA z dnia 8 maja 2023r. w sprawie powołania Komisji w celu zrekrutowania dzieci na 10 wolnych miejsc z Żłobku Gminnym w Polanowie, ul. Stawna 3, 76-010 Polanów w naborze na rok szkolny 2023/2024 oraz ustalenia zasad i sposobu jej działania. 2023-05-10 09:08
dokument Zarządzenie nr 30/23 z dnia 10 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doskonalenia nauczycieli 2024-05-10 14:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/23 BURMISTRZA POLANOWA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 2023-02-08 09:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/22 BURMISTRZA POLANOWA z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Polanowie 2022-04-13 09:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/22 BURMISTRZA POLANOWA z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie 2022-04-13 09:32
dokument Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie z dnia 3 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Adminstracyjnym Oświaty w Polanowie 2021-12-21 08:14
dokument Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie z dnia 16 listopada 2021r., w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Polanowie 2021-11-16 08:07
dokument Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie z dnia 11.05.2021r.- w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników zatrudnionych w ZEAO w Polanowie. 2021-05-11 12:46
dokument Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie z dnia 22.02.2021r. w sprawie wprowadzenie zmian w Regulaminie Pracy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie 2021-11-16 08:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/21 BURMISTRZA MIASTA I GMINY POLANÓW z dnia 9 kwietnia 2021r. 2021-04-27 09:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 09/2020 DYREKTORA ZEAO Z dnia 01 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedur postępowania na Hali Widowiskowo-Sportowej, boisku ORLIK, stadionie miejskim, których administratorem jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie, ul. Gradowe Wzgórze 7, 76-010 Polanów 2020-09-07 10:42
dokument Zarzadzenie nr 07/2020 Dyrektora ZEAO z dnia 01.06.2020 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników zatrudnionych w ZEAO w Polanowie 2020-06-05 14:55
dokument Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na Hali Widowiskowo -Sportowej, boisku "ORLIK" i Stadionie Miejskim w Polanowie w warunkach pandemii COVID -19. 2020-06-22 13:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/2020 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W POLANOWIE Z DNIA 1 KWIETNIA 2020R. - Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 566). 2020-04-03 10:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2020 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W POLANOWIE Z DNIA 11 MARCA 2020R.- na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiazaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020.374 z dnia 2020.03.07). 2020-04-03 10:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/20 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W POLANOWIE Z DNIA 2 STYCZNIA 2020R. - w sprawie Regulaminu oceny okresowych pracowników samorzadowych. 2020-04-03 10:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2019 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W POLANOWIE z dnia 19 kwietnia 2019r. w sprawie: przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, używania własnej odzieży roboczej oraz wypłacenia ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i wypłaceniu ekwiwalentu za pranie dla pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Polanowie przy obsłudze hali widowiskowo-sportowej i obiektów sportowych. 2020-06-22 13:53
dokument ZARZĄDZENIW NR 3/2019 DTREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W POLANOWIE z dnia 01 lutego 2019r. wsprawie polityki antymobingowej. 2020-06-22 13:45
dokument ZARZADZENIE NR 2/2019 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W POLANOWIE z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etycznego postepowania pracowników Zespołu EKkonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie. 2020-06-22 13:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/24 BURMISTRZA POLANOWA z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a takżę kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Polanów w roku szkolnym 2024/2025 2024-02-01 07:44