Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR LXXVI/464/24 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Polanów 2024-02-02 07:56
dokument UCHWAŁA NR LXXVI/463/24 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych oraz przysługującej przewoźnikowi opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób 2024-02-02 07:52
dokument UCHWAŁA NR LXXVI/462/24 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielen lub zarządcą jest Gmina Polanów oraz warunków i zasada korzystania z tych przystanków 2024-02-02 07:44
dokument UCHWAŁA NR LXXV/458/23 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie wyrażeniazgody na zawarcie umowy o świadczenie usług z zakresie publicznego transportu zbiorowego 2024-02-02 07:36
dokument UCHWAŁA NR LXIX/409/23 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE zdnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie niewłączania Przedszkola Gminnego w Polanowie w skład Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie 2024-02-02 07:31
dokument UCHWAŁA NR LXVIII/397/23 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30 maja 2023r. zmieniającą uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej "Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie" oraz zmiany jej statutu. 2023-06-16 13:35
dokument UCHWAŁA NR LXVI/383/23 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 13 kwietnia 2023r. w sprawie włączenia Przedszkola Gminnego w Polanowie w skład Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie 2023-04-17 12:05
dokument UCHWAŁA NR LXII/369/23 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 stycznia 2023r zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze. 2023-03-27 12:21
dokument UCHWAŁA NR LXI/366/23 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 12 stycznia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej. 2023-01-23 07:44
dokument UCHWAŁA NR LIX/351/22 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej. 2022-12-08 10:38
dokument UCHWAŁA NR LVI/330/22 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 września 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów 2022-09-30 11:34
dokument UCHWAŁA NR LVI/329/22 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 września 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz logopedy, pedagoga i rehabilitanta 2022-09-30 11:25
dokument UCHWAŁA NR LIII/319/22 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE - z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polanów na rok szkolny 2022/2023 2022-07-25 11:50
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/253/21 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polanów na rok szkolny 2021/2022 2021-07-22 08:07
dokument UCHWALA NR XXXIX/249/21 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęc dla nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 2021-07-22 08:01
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/248/21 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30 czerwca 2021r w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze 2021-07-22 07:57
dokument UCHWALA NR XXXIX/247/21 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30 czerwca 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Polanów 2021-07-22 07:52
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/232/21 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30marca 2021r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej " Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie" oraz jej statut. 2021-04-27 09:41
dokument UCHWAŁA NR XXXII/218/20 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 29 grudnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej "Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie" oraz zmiany jej statutu 2021-04-27 09:37
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/220/21 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów 2021-04-27 09:34
dokument UCHWAŁA NR XXVI/187/20 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Polanów na rok szkolny 2020/2021 2020-09-04 09:06
dokument UCHWAŁA NR XXV/183/20 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku. 2020-07-13 10:10
dokument UCHWAŁA NR XXV/182/20 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gmine Polanów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku. 2020-07-13 10:00
dokument UCHWAŁA NR LIII/449/10 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 września 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Polanów 2020-06-19 13:37
dokument UCHWAŁA NR XLIV/363/10 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 31 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanym szkołom, przedszkolom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Polanów. 2020-06-19 13:34
dokument UCHWAŁA NR XVIII/153/12 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 17 maja 2012r. zmieniająca uchwałę nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Oświaty w Polanowie. 2020-06-19 13:25
dokument UCHWAŁA NR XV/123/12 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 lutego 2012 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie. 2020-06-19 13:00
dokument UCHWAŁA NR XV/122/12 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie. 2020-06-19 12:51
dokument UCHWALA NR XIV/120/12 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie i zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie 2020-06-19 12:48
dokument UCHWALA NR XXXII/257/13 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 27 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenie przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Polanów. 2020-06-19 12:43
dokument UCHWAŁA NR XXX/249/13 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Polanowie. 2020-06-19 12:40
dokument UCHWAŁA NR XXV/215/13 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zamiar likwidaciji Liceum Profilowanego w Polanowie. 2020-06-19 12:38
dokument UCHWAŁA NR XL/314/14 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 25 czerwca 2014r. Rady Miejskiej w Polanowie uchylajaca uchwałę Nr XXXI/257/05 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 września 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie do realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów jako zadania zleconego gminie. 2020-06-19 12:33
dokument UCHWAŁA NR XVI/88/15 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Polanowie. 2020-06-19 12:27
dokument UCHWAŁA NR VIII/33/15 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęc dla nauczycieli realizujacych w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz logopedy i pedagoga. 2020-06-19 12:25
dokument UCHWAŁA NR VI/22/15 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów. 2020-06-19 11:56
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/179/16 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonym przez Gminę Polanów przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 2020-06-19 11:32
dokument UCHWAŁA NR XXXII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej "Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie" oraz zmiany jej statutu. 2020-06-19 11:27
dokument UCHWAŁA NR XXXI/159/16 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 października 2016r. w sprawie zamiaru włączenia Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. "INKA" w Polanowie do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie. 2020-06-19 11:23
dokument UCHWAŁA NR XLII/228/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 20 wrzesnia 2017r. zmieniajaca uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej "Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie" oraz zmiany jej statutu 2020-06-19 09:29
dokument UCHWAŁA NR XLII/227/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 20 września 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Polanów. 2020-06-19 09:25
dokument UCHWAŁA NR XLII/226/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 20 września 2017r. zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu. 2020-06-19 09:13
dokument UCHWAŁA NR XL/216/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu. 2020-06-19 09:06
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/202/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów, ustalenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenia dokumentóe niezbędnych do ich potwierdzenia. 2020-06-19 09:08
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/201/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 kwietnia 2017r. zmieniająca ustawę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. 2020-06-19 08:27
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/196/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 23 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów. 2020-06-19 08:22
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/195/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 23 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstaowych i gimnazjów, prowadzonych ustawą - prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. 2020-06-19 08:19
dokument UCHWAŁA NR XXXV/186/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gmine Polanów, od nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. 2020-06-19 07:56
dokument UCHWAŁA NR XXXV/185/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps."INKA" w Polanowie do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie. 2020-06-19 07:53
dokument UCHWAŁA NR XLII/229/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 20 września 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów. 2020-06-18 14:13
dokument UCHWAŁA NR XLV/246/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bukowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bukowie. 2020-06-18 14:08
dokument UCHWAŁA NR XLV/247/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoła Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Żydowie. 2020-06-18 14:02
dokument UCHWAŁA NR XLV/248/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. "INKA" w Polanowie z filia w Nacławiu w ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Danuty Siedzikówny ps. "INKA" w Polanowie z filią w Nacławiu wchodzącą w skład Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie. 2020-06-18 14:05
dokument UCHWAŁA NR XLVII/259/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 grudnia 2017 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/262/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów, zmienioną uchwałą Nr XLII/229/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 września 2017 roku. 2020-06-18 13:51
dokument UCHWAŁA NR XLV/249/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 29 listopada 2017 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu dla Przedszkola Gminnego w Polanowie oraz wyrażenie zgody na złożenie wniosku na oddanie w trwały zarząd dla Żłobka Gminnego w Polanowie. 2020-06-18 13:53
dokument UCHWAŁA NR LV/305/18 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 3 września 2018 zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów 2020-06-18 12:19
dokument UCHWAŁA NR LIV/300/18 RADY MIEJSKIEJ z dnia 28 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz logopedy, pedagoga i rehabilitanta. 2020-06-18 12:13
dokument UCHWAŁA NR LIV/299/18 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Gminnego w Polanowie poprzez przeniesienie jego siedziby. 2020-06-18 12:09
dokument UCHWAŁA NR XLIX/273/18 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 21 luty 2018r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminnego w Polanowie poprzez przeniesienie jego siedziby. 2020-06-18 12:05
dokument UCHWAŁA NR V/24/19 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 8 lutego 2019r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klasy I-III. 2020-06-17 14:39
dokument UCHWAŁA NR VII/67/2019 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Polanów współdziałania z Gminą...... 2020-06-17 14:36
dokument UCHWAŁA NR VIII/73/19 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie deklaracji poparcia dla postulatów strajkujących nauczycieli 2020-06-17 14:32
dokument UCHWAŁA NR X/78/19 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 29 maja 2019 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas I-III. 2020-06-17 14:29
dokument UCHWAŁA NR X/82/19 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 29 maja 2019 zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów 2020-06-17 14:25
dokument UCHWAŁA NR XI/91/19 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 czerwca 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Polanów 2020-06-17 14:21
dokument UCHWAŁA NR XIII/104/19 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 8 sierpnia 2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstaowych, od dnia 1 września 2019 roku 2020-06-17 14:18
dokument UCHWAŁA NR XIV/112/19 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30 września 2019 zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu 2020-06-17 14:14
dokument UCHWAŁA NR XIV/111/2019 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30 września 2019 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 2020-06-17 14:08
dokument UCHWAŁA NR XIV/110/19 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30 września 2019 zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów 2020-06-17 14:04
dokument UCHWAŁA NR XVII/135/19 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Publicznych w Polanowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące z Zespole Szkół Publicznych w Polanowie 2020-06-17 14:00
dokument UCHWAŁA NR XXII/168/20 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30 kwietnia 2020r. zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Polanów 2020-06-17 13:41
dokument UCHWAŁA NR XXI/161/20 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30 marca 2020r. zmieniajacą uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Polanowie oraz nadanie jego statutu 2020-06-17 13:38
dokument UCHWAŁA NR XXI/160/20 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30 marca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnychw szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów 2020-06-17 13:35
dokument UCHWAŁA NR XXI/159/20 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE Z DNIA 30 MARCA 2020R. - w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Żydowie 2020-04-03 10:19
dokument UCHWAŁA NR XX/154/20 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE Z DNIA 27 LUTEGO 2020 R. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polanów. 2020-03-06 08:44
dokument UCHWAŁA NR XVII/134/19 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Polanów na rok szkolny 2019/2020 2020-02-27 11:27
dokument UCHWAŁA NR XVIII/147/20 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie. 2020-02-26 12:00
dokument UCHWAŁA NR XVIII/146/20 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polanów. 2020-02-26 11:56