Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

Obowiązek informacyjny

INFORMACJA 

o przetwarzaniu Twoich danych osobowych 

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej. 

I.Administrator danych osobowych 

My, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty, ul. Gradowe Wzgórze 7, 76-010 Polanów, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. 

II.Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Mateusza Zarychta, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: mateusz@epomerania.pl; telefon: 505 540 306; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. 

III.Cele i podstawy przetwarzania 

Przetwarzamy Twoje dane 

  • w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27, Statut  oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

  • w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa zgodnie z Ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej Dz.U.2017.1918 t.j. z dnia 2017.10.16 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

  • w celu kontaktu na podstawie udzielonej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  

  • w celu egzekwowania swoich praw (windykacji) realizując uzasadniony interes administratora danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

  • w celu podniesienia bezpieczeństwa mając na uwadze uzasadniony interes osoby znajdującej się w zasięgu monitoringu zgodnie z art. 9.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

IV.Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  

V.Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

VI.Okres przechowywania danych  

Dokumentację przechowujemy przez okres niezbędny dla spełnienia przepisów prawa a następnie zgodnie z odpowiednią kategorią archiwizacji po ustaniu podstawowego celu przetwarzania.  

VII.Twoje prawa: 

Przysługuje Ci: 

a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 

c)prawo do usunięcia danych. 

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli. 

d)ograniczenia przetwarzania danych 

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

e)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego  

f)prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: mateusz@epomerania.pl, zadzwoń pod numer: 505 540 306. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.  

VIII.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Ciebie danych jest wymagane ze względu na konieczność realizacji przepisów prawa lub w związku z usługami jakie możemy Ci świadczyć a bez Twoich danych będzie to niemożliwe. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kalinowski 08-04-2019 19:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Renata Czarkowska 09-02-2021 12:47