Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 UCHWAŁA NR LVII/339/22 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 27 października 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
2 Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Polanów w 2023 roku
3 PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY POLANÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W 2023 r.
4 Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela
5 Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela
6 UCHWAŁA NR LVI/330/22 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 września 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów
7 UCHWAŁA NR LVI/329/22 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 września 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz logopedy, pedagoga i rehabilitanta
8 HARMONOGRAM PRZEWOZÓW SZKOLNYCH 2022 OD DNIA 28.09.2022 (AKTUALIZACJA)
9 Wniosek- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół -2022/23 transport zbiorowy
10 Wniosek-dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w 2022/23 transport indywidualny - własny środek transportu