Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

Zadania

ZADANIA

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie jest jednostką budżetową Gminy Polanów. ZEAO działa na podstawie Uchwały Nr XVIII/138/95 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 05 grudnia 1995 r. w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty" w Polanowie.

¨ Siedziba ZEAO mieści się w Polanowie przy ul. Gradowe Wzgórze 7

¨ ZEAO podlega Burmistrzowi Miasta i Gminy w Polanowie.

¨ Dyrektorem ZEAO jest Pan Dariusz Kalinowski.

¨ Główną księgową jest Pani Alicja Morawska, która jednocześnie pełni funkcję zastępcy dyrektora.

¨ ZEAO zajmuje się wspólną obsługą administracyjną, finansowo-księgową i organizacyjną placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polanów tj:

1. Zespół Szkół Publicznych w Polanowie w skład którego wchodzą:

1a.Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps.INKA w Polanowie

1b.Szkoła Filialna w Nacławiu

1c.Liceum Ogólnokształcące

2. Szkoła Podstawowa w Bukowie

3. Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Żydowie

4. Przedszkole Gminne w Polanowie

5. Żłobek Gminny w Polanowie

Wymienione placówki obsługiwane są w zakresie:

1) zapewnienia obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej odrębnie dla każdej z nich,

2) obsługi płacowej,

3) prowadzenia rachunkowości jednostek obsługiwanych, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, przeprowadzanie inwentaryzacji, wycena aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych,  przechowywanie dokumentacji finansowych jednostek obsługiwanych, prowadzenie w imieniu dyrektora jednostki obsługiwanej windykacji należności przypadających tym jednostkom,

4) obsługi finansowej funduszów socjalnych jednostek obsługiwanych,

5) prowadzenia spraw i udzielanie stypendiów o charakterze motywacyjnym,

6) organizowania bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej z miejscowości odległych od siedziby jednostek obsługiwanych (szkół/placówek) powyżej:

 a) 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych

b) 4 km w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych

c) 3 km w przypadku dzieci pięcioletnich przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub innej formy wychowania przedszkolnego,

7) zapewnianie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły  podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły  ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia lub zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni,

8) zapewnienia dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom  i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia lub zwrotu kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni,

9) obsługi administracyjnej postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i przygotowanie decyzji w tym zakresie,

10) obsługi finansowo-księgowej oraz prowadzenia i koordynowania działań w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,

11) obsługi finansowo-księgowej oraz prowadzenie i koordynowania działań w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

12) prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej, w tym prowadzenie bazy danych oświatowych w zakresie zadań przewidzianych dla organu prowadzącego,

13. nadzór i zarządzanie stadionem miejskim oraz boiskiem szkolnym "ORLIK"

14. prowadzenie obsługi technicznej hali widowiskowo-sportowej w Polanowie

15.prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, o których mowa w art.70 b.ustawy o systemie oświaty,

16.realizowanie wspólnych i powierzonych w trybie zamówień publicznych usług i dostaw poprzez przygotowanie i przeprowadzenie  tych postępowań.

ZEAO realizuje swoje zadania przy współpracy z urzędami, instytucjami i różnymi organizacjami.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kalinowski 25-07-2006 15:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kalinowski 05-12-2019 09:59