Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest art. 32 i art. 39 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ),zwana dalej ustawą.

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły lub placówki oświatowych lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem Gminy Polanów a Rodzicami/Opiekunami, jeżeli dowóz zapewniają Rodzice/Opiekunowie. 

Bezpłatny dowóz przysługuje:

1) dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności realizujące wychowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);

2) dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

3) dzieciom realizującym obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

4) dzieciom realizującym obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

5) dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

b) 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek w sprawie dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły/przedszkola/ośrodka rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego:

a/ o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola( transport zbiorowy),

b/ o zawarcie umowy na zwrot kosztów  dowozu ucznia przez rodzica / opiekuna prawnego (transport indywidualny).

 

2. Ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia,

3. Ksero aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Potwierdzenie przyjęcia lub kontynuacji nauki w placówce oświatowej.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW : 

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY OŚWIATY W POLANOWIE 

UL. GRADOWE ZGÓRZE 7, 76-010 POLANÓW – SEKRETARIAT.

DO DNIA 14 SIERPNIA 2019 ROKU 

 

 

 

UWAGI:

  1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
  2. Umowy na zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego przez rodzica/lub opiekuna prawnego są zawierane na zasadach określonych Zarządzeniem Burmistrza Gminy Polanów.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kalinowski 18-05-2019 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Czarkowska 17-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Knitter 26-02-2020 12:24