Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Bilans 2022 Dariusz Kalinowski 2023-05-11 13:09:51
Sprawozdania finansowe za rok 2022 (zakładka menu) Dariusz Kalinowski 2023-05-11 13:08:17
Sprawozdania za rok 2022 (zakładka menu) Dariusz Kalinowski 2023-05-11 13:08:06
(zakładka menu) Dariusz Kalinowski 2023-05-11 13:07:51
Sprawozdania (zakładka menu) Dariusz Kalinowski 2023-05-11 13:07:45
Sprawozdania za rok 2022 - zakładka menu usunięta Dariusz Kalinowski 2023-05-11 13:07:23
Sprawozdania za rok 2022 (zakładka menu) Dariusz Kalinowski 2023-05-11 13:07:12
Sprawozdania (zakładka menu) Dariusz Kalinowski 2023-05-11 13:05:57
Sprawozdania za rok 2022 (zakładka menu) Dariusz Kalinowski 2023-05-11 13:05:36
ZARZĄDZENIE NR 44/23 BURMISTRZA POLANOWA z dnia 8 maja 2023r. w sprawie powołania Komisji w celu zrekrutowania dzieci na 10 wolnych miejsc z Żłobku Gminnym w Polanowie, ul. Stawna 3, 76-010 Polanów w naborze na rok szkolny 2023/2024 oraz ustalenia zasad i sposobu jej działania. Renata Czarkowska 2023-05-10 09:08:11
UCHWAŁA NR LXVI/383/23 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 13 kwietnia 2023r. w sprawie włączenia Przedszkola Gminnego w Polanowie w skład Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie Renata Czarkowska 2023-04-17 12:05:29
UCHWAŁA NR LXII/369/23 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 stycznia 2023r zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze. Renata Czarkowska 2023-03-27 12:21:05
WNIOSEK -o udzielenie pomocy indywidualnej de minimis w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracownika młodocianego w 2023 roku Renata Czarkowska 2023-03-27 12:10:12
Zarządzenie nr 30/23 z dnia 10 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doskonalenia nauczycieli Dariusz Kalinowski 2023-03-13 09:44:47
Rekrutacja do przedszkoli/oddz.przedszkolnych i szkół 2023/2024 Dariusz Kalinowski 2023-03-03 12:26:52
Rekrutacja do przedszkoli/oddz.przedszkolnych i szkół 2023/2024 Dariusz Kalinowski 2023-03-03 12:22:28
Zgoda na badanie jamy ustnej Dariusz Kalinowski 2023-02-22 10:02:27
ZARZĄDZENIE NR 11/23 BURMISTRZA POLANOWA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Dariusz Kalinowski 2023-02-08 09:55:05
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 Dariusz Kalinowski 2023-02-08 09:51:26
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 Dariusz Kalinowski 2023-02-08 09:51:16
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - dokument usunięty Dariusz Kalinowski 2023-02-08 09:50:35
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - dokument usunięty Dariusz Kalinowski 2023-02-06 10:39:37
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - dokument usunięty Dariusz Kalinowski 2023-02-06 10:39:09
Rekrutacja do przedszkoli/oddz.przedszkolnych i szkół 2023/2024 Dariusz Kalinowski 2023-01-30 14:55:21
Rekrutacja do przedszkoli/oddz.przedszkolnych i szkół 2023/2024 - dokument usunięty Dariusz Kalinowski 2023-01-30 14:53:19
Rekrutacja do przedszkoli/oddz.przedszkolnych i szkół 2023/2024 - dokument usunięty Dariusz Kalinowski 2023-01-26 13:52:28
UCHWAŁA NR LXI/366/23 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 12 stycznia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej. Renata Czarkowska 2023-01-23 07:44:01
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowsko urzędnicze Dariusz Kalinowski 2023-01-03 13:12:43
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowsko urzędnicze Dariusz Kalinowski 2023-01-03 13:11:56
INFORMACJA Renata Czarkowska 2022-12-21 09:16:39
INFORMACJA Renata Czarkowska 2022-12-21 09:15:02
ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY POLANÓW W 2023 r. Dariusz Kalinowski 2022-12-14 09:04:32
ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY POLANÓW W 2023 r. Dariusz Kalinowski 2022-12-14 09:04:19
Zarządzenie nr 05/2022 w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze Dariusz Kalinowski 2022-12-12 11:46:45
Zarządzenie nr 05/2022 w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze Dariusz Kalinowski 2022-12-12 11:42:48
Zarządzenie nr 05/2022 w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze Dariusz Kalinowski 2022-12-12 11:40:38
Zarządzenie nr 05/2022 w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze Dariusz Kalinowski 2022-12-12 11:36:47
ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY POLANÓW W 2023 r. Dariusz Kalinowski 2022-12-12 10:15:30
ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY POLANÓW W 2023 r. Dariusz Kalinowski 2022-12-12 10:15:06
ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY POLANÓW W 2023 r. Dariusz Kalinowski 2022-12-12 09:10:15