Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLII/228/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 20 wrzesnia 2017r. zmieniajaca uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej "Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie" oraz zmiany jej statutu Renata Czarkowska 2020-06-19 09:29:43
UCHWAŁA NR XLII/227/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 20 września 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Polanów. Renata Czarkowska 2020-06-19 09:25:16
UCHWAŁA NR XLII/226/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 20 września 2017r. zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu. Renata Czarkowska 2020-06-19 09:13:51
UCHWAŁA NR XXXVIII/202/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów, ustalenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenia dokumentóe niezbędnych do ich potwierdzenia. Renata Czarkowska 2020-06-19 09:08:01
UCHWAŁA NR XL/216/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu. Renata Czarkowska 2020-06-19 09:06:42
UCHWAŁA NR XL/216/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie utworzenia Żłobka gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu. - dokument usunięty Renata Czarkowska 2020-06-19 08:58:01
UCHWAŁA NR XL/216/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie utworzenia Żłobka gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu. - dokument usunięty Renata Czarkowska 2020-06-19 08:56:50
UCHWAŁA NR XXXVIII/202/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów, ustalenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenia dokumentóe niezbędnych do ich potwierdzenia. Renata Czarkowska 2020-06-19 08:53:06
UCHWAŁA NR XXXVIII/202/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów, ustalenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenia dokumentóe niezbędnych do ich potwierdzenia. Renata Czarkowska 2020-06-19 08:48:49
UCHWAŁA NR XXXVIII/201/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 kwietnia 2017r. zmieniająca ustawę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. Renata Czarkowska 2020-06-19 08:27:43
UCHWAŁA NR XXXVII/196/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 23 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów. Renata Czarkowska 2020-06-19 08:22:58
UCHWAŁA NR XXXVII/195/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 23 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstaowych i gimnazjów, prowadzonych ustawą - prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. Renata Czarkowska 2020-06-19 08:19:10
UCHWAŁA NR XXXV/186/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. - dokument usunięty Renata Czarkowska 2020-06-19 08:15:10
UCHWAŁA NR XXXV/186/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. - dokument usunięty Renata Czarkowska 2020-06-19 08:15:04
UCHWAŁA NR XXXV/186/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gmine Polanów, od nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. Renata Czarkowska 2020-06-19 07:56:50
UCHWAŁA NR XXXV/185/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps."INKA" w Polanowie do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-19 07:53:31
UCHWAŁA NR XLII/229/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 20 września 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów. Renata Czarkowska 2020-06-18 14:13:12
UCHWAŁA NR XLV/246/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bukowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bukowie. Renata Czarkowska 2020-06-18 14:08:46
UCHWAŁA NR XLV/248/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. "INKA" w Polanowie z filia w Nacławiu w ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Danuty Siedzikówny ps. "INKA" w Polanowie z filią w Nacławiu wchodzącą w skład Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-18 14:05:19
UCHWAŁA NR XLV/247/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoła Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Żydowie. Renata Czarkowska 2020-06-18 14:02:24
UCHWAŁA NR XLV/248/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. "INKA" w Polanowie z filia w Nacławiu w ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Danuty Siedzikówny ps. "INKA" w Polanowie z filią w Nacławiu wchodzącą w skład Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-18 13:57:44
UCHWAŁA NR XLV/249/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 29 listopada 2017 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu dla Przedszkola Gminnego w Polanowie oraz wyrażenie zgody na złożenie wniosku na oddanie w trwały zarząd dla Żłobka Gminnego w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-18 13:53:07
UCHWAŁA NR XLVII/259/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 grudnia 2017 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/262/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów, zmienioną uchwałą Nr XLII/229/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 września 2017 roku. Renata Czarkowska 2020-06-18 13:51:34
UCHWAŁA NR XLV/249/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 29 listopada 2017 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu dla Przedszkola Gminnego w Polanowie oraz wyrażenie zgody na złożenie wniosku na oddanie w trwały zarząd dla Żłobka Gminnego w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-18 13:46:37
UCHWAŁA NR LV/305/18 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 3 września 2018 zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów Renata Czarkowska 2020-06-18 12:19:00
UCHWAŁA NR LIV/300/18 RADY MIEJSKIEJ z dnia 28 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz logopedy, pedagoga i rehabilitanta. Renata Czarkowska 2020-06-18 12:13:50
UCHWAŁA NR LIV/299/18 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Gminnego w Polanowie poprzez przeniesienie jego siedziby. Renata Czarkowska 2020-06-18 12:09:08
UCHWAŁA NR XLIX/273/18 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 21 luty 2018r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminnego w Polanowie poprzez przeniesienie jego siedziby. Renata Czarkowska 2020-06-18 12:05:51
UCHWAŁA NR XLIX/273/18 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 21 luty 2018r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminnego w Polanowie poprzez przeniesienie jego siedziby. - dokument usunięty Renata Czarkowska 2020-06-18 12:03:37
UCHWAŁA NR XLIX/273/18 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 21 luty 2018r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminnego w Polanowie poprzez przeniesienie jego siedziby. - dokument usunięty Renata Czarkowska 2020-06-18 12:02:34
UCHWAŁA NR V/24/19 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 8 lutego 2019r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klasy I-III. Renata Czarkowska 2020-06-17 14:39:30
UCHWAŁA NR VII/67/2019 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Polanów współdziałania z Gminą...... Renata Czarkowska 2020-06-17 14:36:45
UCHWAŁA NR VIII/73/19 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie deklaracji poparcia dla postulatów strajkujących nauczycieli Renata Czarkowska 2020-06-17 14:32:27
UCHWAŁA NR X/78/19 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 29 maja 2019 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas I-III. Renata Czarkowska 2020-06-17 14:29:36
UCHWAŁA NR X/82/19 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 29 maja 2019 zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów Renata Czarkowska 2020-06-17 14:25:12
UCHWAŁA NR XI/91/19 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 czerwca 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Polanów Renata Czarkowska 2020-06-17 14:21:10
UCHWAŁA NR XIII/104/19 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 8 sierpnia 2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstaowych, od dnia 1 września 2019 roku Renata Czarkowska 2020-06-17 14:18:15
UCHWAŁA NR XIV/112/19 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30 września 2019 zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu Renata Czarkowska 2020-06-17 14:14:14
UCHWAŁA NR XIV/111/2019 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30 września 2019 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami Renata Czarkowska 2020-06-17 14:08:20
UCHWAŁA NR XIV/110/19 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30 września 2019 zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów Renata Czarkowska 2020-06-17 14:04:24