Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdania finansowe za 2019r. - dokument usunięty Tomasz Knitter 2020-07-09 09:33:52
Sprawozdania finansowe za 2019r. - dokument usunięty Tomasz Knitter 2020-07-09 09:32:22
Informacja o funkcjonowaniu przedszkola i oddziałów przedszkolnych w czasie przerwy wakacyjnej w Gminie Polanów Renata Czarkowska 2020-06-25 10:36:31
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ /PRZEDSZKOLI/ OŚRODKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/21 - WNIOSKI Renata Czarkowska 2020-06-24 10:08:47
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ /PRZEDSZKOLI/ OŚRODKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/21 - WNIOSKI Renata Czarkowska 2020-06-24 10:07:44
WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY INDYWIDUALNEJ DE MINIMIS W ZWIĄZKU Z DOFINANSOWANIEM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO ROK 2020 Renata Czarkowska 2020-06-23 09:09:54
OŚWIADCZENIE MŁODOCIANEGO O MIEJSCU ZAMIESZKANIA Renata Czarkowska 2020-06-23 09:07:21
OŚWIADCZENIE MŁODOCIANEGO O MIEJSCU ZAMIESZKANIA Renata Czarkowska 2020-06-23 09:06:00
Wniosek o udzielenie dofinansowania kosztów kształcenia. Renata Czarkowska 2020-06-23 08:58:09
WNIOSEK o udzielenie pomocy indywidualnej de minimis w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracownika młodocianego Renata Czarkowska 2020-06-23 08:58:07
WNIOSEK o udzielenie pomocy indywidualnej de minimis w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracownika młodocianego Renata Czarkowska 2020-06-23 08:58:03
WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY INDYWIDUALNEJ DE MINIMIS W ZWIĄZKU Z DOFINANSOWANIEM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO ROK 2020 Renata Czarkowska 2020-06-23 08:55:09
ZARZĄDZENIE NR 5/2019 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W POLANOWIE z dnia 19 kwietnia 2019r. w sprawie: przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, używania własnej odzieży roboczej oraz wypłacenia ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i wypłaceniu ekwiwalentu za pranie dla pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Polanowie przy obsłudze hali widowiskowo-sportowej i obiektów sportowych. Renata Czarkowska 2020-06-22 13:53:45
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na Hali Widowiskowo -Sportowej, boisku "ORLIK" i Stadionie Miejskim w Polanowie w warunkach pandemii COVID -19. Renata Czarkowska 2020-06-22 13:49:19
ZARZĄDZENIE NR 5/2019 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W POLANOWIE z dnia 19 kwietnia 2019r. w sprawie: przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, używania własnej odzieży roboczej oraz wypłacenia ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i wypłaceniu ekwiwalentu za pranie dla pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Polanowie przy obsłudze hali widowiskowo-sportowej i obiektów sportowych. Renata Czarkowska 2020-06-22 13:46:12
ZARZĄDZENIW NR 3/2019 DTREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W POLANOWIE z dnia 01 lutego 2019r. wsprawie polityki antymobingowej. Renata Czarkowska 2020-06-22 13:45:55
ZARZĄDZENIW NR 3/2019 DTREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W POLANOWIE z dnia 01 lutego 2019r. wsprawie polityki antymobingowej. Renata Czarkowska 2020-06-22 13:45:00
ZARZĄDZENIE NR 5/2019 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W POLANOWIE z dnia 19 kwietnia 2019r. w sprawie: przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, używania własnej odzieży roboczej oraz wypłacenia ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i wypłaceniu ekwiwalentu za pranie dla pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Polanowie przy obsłudze hali widowiskowo-sportowej i obiektów sportowych. Renata Czarkowska 2020-06-22 13:42:21
ZARZĄDZENIE NR 5/2019 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W POLANOWIE z dnia 19 kwietnia 2019r. w sprawie: przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, używania własnej odzieży roboczej oraz wypłacenia ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i wypłaceniu ekwiwalentu za pranie dla pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Polanowie przy obsłudze hali widowiskowo-sportowej i obiektów sportowych. Renata Czarkowska 2020-06-22 13:40:33
ZARZADZENIE NR 2/2019 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W POLANOWIE z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etycznego postepowania pracowników Zespołu EKkonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-22 13:34:16
ZARZADZENIE NR 2/2019 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W POLANOWIE z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etycznego postepowania pracowników Zespołu EKkonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-22 13:33:09
UCHWAŁA NR LIII/449/10 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 września 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Polanów Renata Czarkowska 2020-06-19 13:37:17
UCHWAŁA NR XLIV/363/10 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 31 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanym szkołom, przedszkolom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Polanów. Renata Czarkowska 2020-06-19 13:34:10
UCHWAŁA NR XVIII/153/12 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 17 maja 2012r. zmieniająca uchwałę nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Oświaty w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-19 13:25:32
UCHWAŁA NR XV/123/12 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 lutego 2012 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-19 13:00:54
UCHWAŁA NR XV/122/12 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-19 12:51:21
UCHWALA NR XIV/120/12 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie i zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie Renata Czarkowska 2020-06-19 12:48:16
UCHWALA NR XXXII/257/13 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 27 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenie przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Polanów. Renata Czarkowska 2020-06-19 12:43:38
UCHWAŁA NR XXX/249/13 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-19 12:40:18
UCHWAŁA NR XXV/215/13 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zamiar likwidaciji Liceum Profilowanego w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-19 12:38:04
UCHWAŁA NR XL/314/14 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 25 czerwca 2014r. Rady Miejskiej w Polanowie uchylajaca uchwałę Nr XXXI/257/05 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 września 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie do realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów jako zadania zleconego gminie. Renata Czarkowska 2020-06-19 12:33:13
UCHWAŁA NR XL/314/14 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 25 czerwca 2014r. Rady Miejskiej w Polanowie uchylajaca uchwałę Nr XXXI/257/05 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 września 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie do realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów jako zadania zleconego gminie. Renata Czarkowska 2020-06-19 12:29:38
UCHWAŁA NR XVI/88/15 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-19 12:27:17
UCHWAŁA NR VIII/33/15 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęc dla nauczycieli realizujacych w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz logopedy i pedagoga. Renata Czarkowska 2020-06-19 12:25:04
UCHWAŁA NR VIII/33/15 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęc dla nauczycieli realizujacych w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz logopedy i pedagoga. Renata Czarkowska 2020-06-19 12:21:41
UCHWAŁA NR VI/22/15 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów. Renata Czarkowska 2020-06-19 11:56:20
UCHWAŁA NR XXXIII/179/16 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonym przez Gminę Polanów przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Renata Czarkowska 2020-06-19 11:32:26
UCHWAŁA NR XXXIII/179/16 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonym przez Gminę Polanów przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Renata Czarkowska 2020-06-19 11:29:12
UCHWAŁA NR XXXII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej "Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie" oraz zmiany jej statutu. Renata Czarkowska 2020-06-19 11:27:24
UCHWAŁA NR XXXI/159/16 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 października 2016r. w sprawie zamiaru włączenia Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. "INKA" w Polanowie do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-19 11:23:22