Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XV/122/12 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-19 12:51:21
UCHWALA NR XIV/120/12 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie i zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie Renata Czarkowska 2020-06-19 12:48:16
UCHWALA NR XXXII/257/13 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 27 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenie przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Polanów. Renata Czarkowska 2020-06-19 12:43:38
UCHWAŁA NR XXX/249/13 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-19 12:40:18
UCHWAŁA NR XXV/215/13 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zamiar likwidaciji Liceum Profilowanego w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-19 12:38:04
UCHWAŁA NR XL/314/14 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 25 czerwca 2014r. Rady Miejskiej w Polanowie uchylajaca uchwałę Nr XXXI/257/05 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 września 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie do realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów jako zadania zleconego gminie. Renata Czarkowska 2020-06-19 12:33:13
UCHWAŁA NR XL/314/14 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 25 czerwca 2014r. Rady Miejskiej w Polanowie uchylajaca uchwałę Nr XXXI/257/05 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 września 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie do realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów jako zadania zleconego gminie. Renata Czarkowska 2020-06-19 12:29:38
UCHWAŁA NR XVI/88/15 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-19 12:27:17
UCHWAŁA NR VIII/33/15 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęc dla nauczycieli realizujacych w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz logopedy i pedagoga. Renata Czarkowska 2020-06-19 12:25:04
UCHWAŁA NR VIII/33/15 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęc dla nauczycieli realizujacych w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz logopedy i pedagoga. Renata Czarkowska 2020-06-19 12:21:41
UCHWAŁA NR VI/22/15 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów. Renata Czarkowska 2020-06-19 11:56:20
UCHWAŁA NR XXXIII/179/16 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonym przez Gminę Polanów przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Renata Czarkowska 2020-06-19 11:32:26
UCHWAŁA NR XXXIII/179/16 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonym przez Gminę Polanów przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Renata Czarkowska 2020-06-19 11:29:12
UCHWAŁA NR XXXII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej "Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie" oraz zmiany jej statutu. Renata Czarkowska 2020-06-19 11:27:24
UCHWAŁA NR XXXI/159/16 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 października 2016r. w sprawie zamiaru włączenia Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. "INKA" w Polanowie do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-19 11:23:22
UCHWAŁA NR XLII/228/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 20 wrzesnia 2017r. zmieniajaca uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej "Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie" oraz zmiany jej statutu Renata Czarkowska 2020-06-19 09:29:43
UCHWAŁA NR XLII/227/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 20 września 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Polanów. Renata Czarkowska 2020-06-19 09:25:16
UCHWAŁA NR XLII/226/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 20 września 2017r. zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu. Renata Czarkowska 2020-06-19 09:13:51
UCHWAŁA NR XXXVIII/202/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów, ustalenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenia dokumentóe niezbędnych do ich potwierdzenia. Renata Czarkowska 2020-06-19 09:08:01
UCHWAŁA NR XL/216/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu. Renata Czarkowska 2020-06-19 09:06:42
UCHWAŁA NR XL/216/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie utworzenia Żłobka gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu. - dokument usunięty Renata Czarkowska 2020-06-19 08:58:01
UCHWAŁA NR XL/216/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie utworzenia Żłobka gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu. - dokument usunięty Renata Czarkowska 2020-06-19 08:56:50
UCHWAŁA NR XXXVIII/202/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów, ustalenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenia dokumentóe niezbędnych do ich potwierdzenia. Renata Czarkowska 2020-06-19 08:53:06
UCHWAŁA NR XXXVIII/202/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów, ustalenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenia dokumentóe niezbędnych do ich potwierdzenia. Renata Czarkowska 2020-06-19 08:48:49
UCHWAŁA NR XXXVIII/201/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 26 kwietnia 2017r. zmieniająca ustawę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. Renata Czarkowska 2020-06-19 08:27:43
UCHWAŁA NR XXXVII/196/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 23 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów. Renata Czarkowska 2020-06-19 08:22:58
UCHWAŁA NR XXXVII/195/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 23 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstaowych i gimnazjów, prowadzonych ustawą - prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. Renata Czarkowska 2020-06-19 08:19:10
UCHWAŁA NR XXXV/186/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. - dokument usunięty Renata Czarkowska 2020-06-19 08:15:10
UCHWAŁA NR XXXV/186/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. - dokument usunięty Renata Czarkowska 2020-06-19 08:15:04
UCHWAŁA NR XXXV/186/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gmine Polanów, od nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. Renata Czarkowska 2020-06-19 07:56:50
UCHWAŁA NR XXXV/185/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps."INKA" w Polanowie do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-19 07:53:31
UCHWAŁA NR XLII/229/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 20 września 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów. Renata Czarkowska 2020-06-18 14:13:12
UCHWAŁA NR XLV/246/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bukowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bukowie. Renata Czarkowska 2020-06-18 14:08:46
UCHWAŁA NR XLV/248/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. "INKA" w Polanowie z filia w Nacławiu w ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Danuty Siedzikówny ps. "INKA" w Polanowie z filią w Nacławiu wchodzącą w skład Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-18 14:05:19
UCHWAŁA NR XLV/247/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoła Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Żydowie. Renata Czarkowska 2020-06-18 14:02:24
UCHWAŁA NR XLV/248/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. "INKA" w Polanowie z filia w Nacławiu w ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Danuty Siedzikówny ps. "INKA" w Polanowie z filią w Nacławiu wchodzącą w skład Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-18 13:57:44
UCHWAŁA NR XLV/249/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 29 listopada 2017 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu dla Przedszkola Gminnego w Polanowie oraz wyrażenie zgody na złożenie wniosku na oddanie w trwały zarząd dla Żłobka Gminnego w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-18 13:53:07
UCHWAŁA NR XLVII/259/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 grudnia 2017 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/262/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Polanów, zmienioną uchwałą Nr XLII/229/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 września 2017 roku. Renata Czarkowska 2020-06-18 13:51:34
UCHWAŁA NR XLV/249/17 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 29 listopada 2017 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu dla Przedszkola Gminnego w Polanowie oraz wyrażenie zgody na złożenie wniosku na oddanie w trwały zarząd dla Żłobka Gminnego w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-18 13:46:37
UCHWAŁA NR LV/305/18 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 3 września 2018 zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów Renata Czarkowska 2020-06-18 12:19:00