Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze kandydatów na zastępstwo - stanowisko urzędnicze: referent - dokument usunięty Dariusz Kalinowski 2020-08-04 13:12:51
Ogłoszenie o naborze kandydatów na zastępstwo- stanowisko urzędnicze: referent - dokument usunięty Dariusz Kalinowski 2020-08-04 13:06:59
Ogłoszenie o naborze kandydatów na zastępstwo - stanowisko urzędnicze: referent - dokument usunięty Dariusz Kalinowski 2020-08-04 13:02:26
Ogłoszenie o naborze kandydatów na zastępstwo- stanowisko urzędnicze: referent - dokument usunięty Renata Czarkowska 2020-08-04 12:58:46
Ogłoszenie o naborze kandydatów na zastępstwo- stanowisko urzędnicze: referent - dokument usunięty Renata Czarkowska 2020-08-04 12:57:34
Ogłoszenie o naborze kandydatów na zastępstwo- stanowisko urzędnicze: referent - dokument usunięty Renata Czarkowska 2020-08-04 12:57:32
UCHWAŁA NR XXV/183/20 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku. Renata Czarkowska 2020-07-13 10:10:45
UCHWAŁA NR XXV/182/20 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gmine Polanów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku. Renata Czarkowska 2020-07-13 10:00:32
Informacja dodatkowa 2019 Tomasz Knitter 2020-07-09 09:51:11
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 Tomasz Knitter 2020-07-09 09:50:26
Rachunek zysków i strat 2019 Tomasz Knitter 2020-07-09 09:49:50
Bilans 2019 Tomasz Knitter 2020-07-09 09:49:01
Bilans 2019 Tomasz Knitter 2020-07-09 09:43:42
Sprawozdania finansowe za 2019r. (zakładka menu) Tomasz Knitter 2020-07-09 09:42:26
Sprawozdania finansowe za 2019r. - dokument usunięty Tomasz Knitter 2020-07-09 09:35:27
Sprawozdania finansowe za 2019r. - dokument usunięty Tomasz Knitter 2020-07-09 09:33:52
Sprawozdania finansowe za 2019r. - dokument usunięty Tomasz Knitter 2020-07-09 09:32:22
Informacja o funkcjonowaniu przedszkola i oddziałów przedszkolnych w czasie przerwy wakacyjnej w Gminie Polanów Renata Czarkowska 2020-06-25 10:36:31
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ /PRZEDSZKOLI/ OŚRODKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/21 - WNIOSKI Renata Czarkowska 2020-06-24 10:08:47
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ /PRZEDSZKOLI/ OŚRODKÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/21 - WNIOSKI Renata Czarkowska 2020-06-24 10:07:44
WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY INDYWIDUALNEJ DE MINIMIS W ZWIĄZKU Z DOFINANSOWANIEM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO ROK 2020 Renata Czarkowska 2020-06-23 09:09:54
OŚWIADCZENIE MŁODOCIANEGO O MIEJSCU ZAMIESZKANIA Renata Czarkowska 2020-06-23 09:07:21
OŚWIADCZENIE MŁODOCIANEGO O MIEJSCU ZAMIESZKANIA Renata Czarkowska 2020-06-23 09:06:00
Wniosek o udzielenie dofinansowania kosztów kształcenia. Renata Czarkowska 2020-06-23 08:58:09
WNIOSEK o udzielenie pomocy indywidualnej de minimis w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracownika młodocianego Renata Czarkowska 2020-06-23 08:58:07
WNIOSEK o udzielenie pomocy indywidualnej de minimis w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracownika młodocianego Renata Czarkowska 2020-06-23 08:58:03
WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY INDYWIDUALNEJ DE MINIMIS W ZWIĄZKU Z DOFINANSOWANIEM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO ROK 2020 Renata Czarkowska 2020-06-23 08:55:09
ZARZĄDZENIE NR 5/2019 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W POLANOWIE z dnia 19 kwietnia 2019r. w sprawie: przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, używania własnej odzieży roboczej oraz wypłacenia ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i wypłaceniu ekwiwalentu za pranie dla pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Polanowie przy obsłudze hali widowiskowo-sportowej i obiektów sportowych. Renata Czarkowska 2020-06-22 13:53:45
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na Hali Widowiskowo -Sportowej, boisku "ORLIK" i Stadionie Miejskim w Polanowie w warunkach pandemii COVID -19. Renata Czarkowska 2020-06-22 13:49:19
ZARZĄDZENIE NR 5/2019 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W POLANOWIE z dnia 19 kwietnia 2019r. w sprawie: przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, używania własnej odzieży roboczej oraz wypłacenia ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i wypłaceniu ekwiwalentu za pranie dla pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Polanowie przy obsłudze hali widowiskowo-sportowej i obiektów sportowych. Renata Czarkowska 2020-06-22 13:46:12
ZARZĄDZENIW NR 3/2019 DTREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W POLANOWIE z dnia 01 lutego 2019r. wsprawie polityki antymobingowej. Renata Czarkowska 2020-06-22 13:45:55
ZARZĄDZENIW NR 3/2019 DTREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W POLANOWIE z dnia 01 lutego 2019r. wsprawie polityki antymobingowej. Renata Czarkowska 2020-06-22 13:45:00
ZARZĄDZENIE NR 5/2019 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W POLANOWIE z dnia 19 kwietnia 2019r. w sprawie: przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, używania własnej odzieży roboczej oraz wypłacenia ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i wypłaceniu ekwiwalentu za pranie dla pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Polanowie przy obsłudze hali widowiskowo-sportowej i obiektów sportowych. Renata Czarkowska 2020-06-22 13:42:21
ZARZĄDZENIE NR 5/2019 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W POLANOWIE z dnia 19 kwietnia 2019r. w sprawie: przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, używania własnej odzieży roboczej oraz wypłacenia ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i wypłaceniu ekwiwalentu za pranie dla pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Polanowie przy obsłudze hali widowiskowo-sportowej i obiektów sportowych. Renata Czarkowska 2020-06-22 13:40:33
ZARZADZENIE NR 2/2019 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W POLANOWIE z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etycznego postepowania pracowników Zespołu EKkonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-22 13:34:16
ZARZADZENIE NR 2/2019 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W POLANOWIE z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etycznego postepowania pracowników Zespołu EKkonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-22 13:33:09
UCHWAŁA NR LIII/449/10 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 września 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Polanów Renata Czarkowska 2020-06-19 13:37:17
UCHWAŁA NR XLIV/363/10 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 31 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanym szkołom, przedszkolom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Polanów. Renata Czarkowska 2020-06-19 13:34:10
UCHWAŁA NR XVIII/153/12 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 17 maja 2012r. zmieniająca uchwałę nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Oświaty w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-19 13:25:32
UCHWAŁA NR XV/123/12 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 lutego 2012 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie. Renata Czarkowska 2020-06-19 13:00:54