herb BIP - Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Zakup i dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Polanów w ilości 130 000 litrów 2018-11-28 14:24 Zakończone
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY POLANÓW DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W 2019 r. 2018-11-28 13:28 Zakończone
Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Polanów w 2019 r. 2018-11-28 12:35 Zakończone
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY POLANÓW DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W 2018 r. 2017-11-28 16:08 Zakończone
Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Polanów w 2018 r. 2017-11-28 14:56 Zakończone
Zakup i dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Polanów w ilości 130 000 litrów 2017-11-17 13:35 Zakończone
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY POLANÓW DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W 2017 r. 2016-11-21 15:39 Zakończone
Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Polanów w 2017 r. 2016-11-17 12:50 Zakończone
Zakup i dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych gminy Polanów w sezonie grzewczym 2016/2017 2016-09-28 09:20 Zakończone
Remont budynku przedszkola przy ul. Dworcowej 12 w Polanowie z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych ETAP II 2016-07-22 13:14 Zakończone
Remont obiektów Oświatowych w Gminie Polanów - Przetarg II 2016-07-08 13:27 Zakończone
Remont budynku przedszkola przy ul. Dworcowej 12 w Polanowie z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych ETAP II 2016-07-04 14:24 Zakończone
Remont budynku przedszkola przy ul. Dworcowej 12 w Polanowie z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych ETAP II 2016-06-15 11:03 Zakończone
Przedsięwzięcia inwestycyjno-remontowe dla budynków oświatowych na terenie Gminy Polanów w 2016r 2016-05-19 13:17 Zakończone
Remont budynku przedszkola z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych 2016-02-05 14:04 Zakończone
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY POLANÓW DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W 2016 r 2015-12-10 11:04 Zakończone
Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Polanów w 2016 r. 2015-12-09 13:10 Zakończone
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni szkolnych na terenie Gminy Polanów w ilości 60 000 litrów 2015-12-08 14:44 Zakończone
DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY POLANÓW DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W 2015 r 2014-10-14 13:04 Zakończone
Polanów: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Polanów w 2015 r. 2014-10-10 14:21 Zakończone
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni szkolnychna terenie Gminy Polanów w ilości 120 000 litrów 2014-10-09 12:03 Zakończone
Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Polanów w 2014 r. 2013-11-19 15:02 Zakończone
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni szkolnych na terenie Gminy Polanów w ilości 120 000 litrów 2013-11-08 15:46 Zakończone
Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Polanów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 2013-06-07 12:43 Zakończone
Dowóz i odwóz ucznia niepełnosprawnego wraz z opieką do Szkoły Podstawowej w Polanowie ul. Wolności 14 2013-02-07 14:50 Zakończone
Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Polanów w 2013 r. Numer ogłoszenia: 449304 - 2012 2012-11-14 14:11 Zakończone
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni szkolnych na terenie Gminy Polanów 2012-11-13 14:17 Zakończone
Polanów: Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką z terenu Gminy Polanów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie ul. Rzeczna 5 w roku szkolnym 2012/2013 2012-07-06 09:18 Zakończone
Remont Przedszkola Gminnego przy ul. Dworcowej 12 w Polanowie 2012-06-05 15:04 Zakończone
Polanów: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni szkolnych na terenie Gminy Polanów. 2011-11-16 13:35 Zakończone
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA NA TERENIE GMINY POLANÓW w 2012 r. 2011-11-04 12:01 Zakończone
III PRZETARG USTNY (LICYTACJĘ) NA SPRZEDAŻ UŻYWANEGO AUTOBUSU SZKOLNEGO 2011-02-17 13:49 Zakończone
II PRZETARG USTNY (LICYTACJĘ) NA SPRZEDAŻ UŻYWANEGO AUTOBUSU SZKOLNEGO 2011-02-09 10:00 Zakończone
SPRZEDAŻ UŻYWANEGO AUTOBUSU SZKOLNEGO 2011-01-21 15:49 Zakończone
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni szkolnych na terenie Gminy Polanów 2010-11-19 14:39 Zakończone
Świadczenie usług w zakresie dowozu, odwozu uczniów do szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Polanów 2010-11-02 15:50 Zakończone
Dostawa oleju opałowego do kotłowni szkolnych na terenie Gminy Polanów 2009-11-09 15:07 Zakończone
Remont kotłowni olejowej przy Szkole Podstawowej w Bukowie 2009-05-20 10:17 Zakończone
Dostawę oleju opałowego w ilości 90 000 litrów do kotłowni szkolnych na terenie Gminy Polanów o właściwościach określonych wg Polskiej Normy PN-C-96024:2001 dla L-1 Kod CPV 23122100-9 2008-11-28 14:38 Zakończone
Dostawę oleju opalowego do kotłowni szkolnych na terenie Gminy Polanów 2007-12-03 14:04 -
Remont dachów papowych budynków Szkoły Podstawowej przy ul. Wolności 14, 76-010 Polanów” 2007-08-28 13:23 -