Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 ZARZĄDZENIE NR 3/2020 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W POLANOWIE Z DNIA 1 KWIETNIA 2020R. - Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 566).
2 ZARZĄDZENIE NR 2/2020 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W POLANOWIE Z DNIA 11 MARCA 2020R.- na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiazaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020.374 z dnia 2020.03.07).
3 ZARZĄDZENIE NR 1/20 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO OŚWIATY W POLANOWIE Z DNIA 2 STYCZNIA 2020R. - w sprawie Regulaminu oceny okresowych pracowników samorzadowych.
4 UCHWAŁA NR XXI/159/20 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE Z DNIA 30 MARCA 2020R. - w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Żydowie
5 KOMUNIKAT- KORONAWIRUS SARS-Co-V2 z dnia 11.03.2020 r.
6 KOMUNIKAT- Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych Gminy Polanów od 12 do 25 marca 2020 r.
7 UCHWAŁA NR XX/154/20 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE Z DNIA 27 LUTEGO 2020 R. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polanów.
8 WNIOSEK o udzielenie pomocy indywidualnej de minimis w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracownika młodocianego
9 Wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka w roku szkolnym 2019/2020 (transport zbiorowy)
10 Wniosek w sprawie dofinansowania dojazdu dziecka niepełnosprawnego do przedzkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego